Sikkerhet i London

Terrorisme: Det er iverksatt sikkerhetstiltak på Londons buss- og undergrunnsnettverk. Politi og sikkerhetsvakter patruljerer synlig. Reisende oppfordres til å være oppmerksomme og å melde fra om mistenkelige gjenstander. Reiser i andre byer og på landsbygda er ikke forbundet med større risiko enn reiser i Norge.

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Les mer under generelle råd til reisende. Turister bør være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri og veskenapping, særlig i store menneskemengder og på undergrunnen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv.

Drosjer: De sorte London-drosjene (Black Cabs), er registrerte og regnes som helt pålitelige.Såkalte mini-cabs (vanlige personbiler med drosjebevilling) fra registrerte firmaer er greit å benytte, men man bør ikke ta imot tilbud om skyss på gaten, da det har vært problemer forbundet med uregistrerte mini-cabs.

Kilde : Utenriksdepartementet

Related posts

Leave a Comment